Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 6
Image Size
1.8 MB
Resolution
1590×1218
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
961
Favourites
51 (who?)
Comments
39
Downloads
14
×
Jessica_Cute girl by SeroDuong Jessica_Cute girl by SeroDuong
Chả biết mình đang làm cái gì, vật vã lắm mới xong*hô hô*
Size này thì là cái gì, chịu.com
Res: in my fav (một số tự tìm nhá)
Render: by SD
Style: ????
Coloring: by Eriol and SD
.......
Bản quyền cái này nhất định không thể mang đi đâu 
Tất cả đều thuộc về :iconseroduong:
Đứng làm những điều trái đạo con người nhé
Bye!
Add a Comment:
 
:icontaviasim:
TaviaSim Featured By Owner Oct 19, 2014
love!
Reply
:iconicryyousmile:
iCryYouSmile Featured By Owner Jan 25, 2014
làm quen đc ko bạn
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Interface Designer
SD g2k
Reply
:iconicryyousmile:
iCryYouSmile Featured By Owner Jan 25, 2014
Uầy tuổi nhỏ tài cao ta cj miu g99er
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 26, 2014  Student Interface Designer
........ngạiiiiikk


mà hìh như t cũg thấy thế
Reply
:iconicryyousmile:
iCryYouSmile Featured By Owner Jan 26, 2014
:)
Reply
:iconsukides:
SukiDes Featured By Owner Jan 14, 2014
Đẹp quá, cho mq đc ko?
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
SD g2k
Reply
Add a Comment: