Shop Mobile More Submit  Join Login
Jessica_Cute girl by SeroDuong Jessica_Cute girl by SeroDuong
Chả biết mình đang làm cái gì, vật vã lắm mới xong*hô hô*
Size này thì là cái gì, chịu.com
Res: in my fav (một số tự tìm nhá)
Render: by SD
Style: ????
Coloring: by Eriol and SD
.......
Bản quyền cái này nhất định không thể mang đi đâu 
Tất cả đều thuộc về :iconseroduong:
Đứng làm những điều trái đạo con người nhé
Bye!
Add a Comment:
 
:icontaviasim:
TaviaSim Featured By Owner Oct 19, 2014  Student Digital Artist
love!
Reply
:iconicryyousmile:
iCryYouSmile Featured By Owner Jan 25, 2014
làm quen đc ko bạn
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Interface Designer
SD g2k
Reply
:iconicryyousmile:
iCryYouSmile Featured By Owner Jan 25, 2014
Uầy tuổi nhỏ tài cao ta cj miu g99er
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 26, 2014  Student Interface Designer
........ngạiiiiikk


mà hìh như t cũg thấy thế
Reply
:iconicryyousmile:
iCryYouSmile Featured By Owner Jan 26, 2014
:)
Reply
:iconsukides:
SukiDes Featured By Owner Jan 14, 2014
Đẹp quá, cho mq đc ko?
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
SD g2k
Reply
:iconsukides:
SukiDes Featured By Owner Jan 15, 2014
Milli aka M g2k2
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
qh
Reply
:iconsukides:
SukiDes Featured By Owner Jan 17, 2014
ss'-em?
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconsukides:
SukiDes Featured By Owner Jan 17, 2014
Ss' c nick z ko?
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
c
Reply
(1 Reply)
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 11, 2014
m kiếm res đẹp vãi :x 
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Interface Designer
////-///// đẹp thế nào bằng m
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 12, 2014
m thấy t dùng res cũ kh à :v xin res thì quê lắm = ))
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
.....t cũm thế....
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 15, 2014
= ))) 
Reply
:iconlykpizz:
LykPizz Featured By Owner Jan 7, 2014  Student Interface Designer
cho t xin cái BG kẻ ngang đi m I am a dummy! 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Interface Designer
Cho t stock/render cái thứ 2 đc không = )))))
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 7, 2014  Student Interface Designer
đợi pack render của t đuê
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 7, 2014  Student Interface Designer
V t chờ v
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Interface Designer
ném t cái BG bên phải đi, cái kẻ ngang ngang ý :la:
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 7, 2014  Student Interface Designer
....sao t phải ném
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Jan 7, 2014  Student Interface Designer
vì m là bạn t ... ?
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 9, 2014  Student Interface Designer
.....ko nm
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Jan 9, 2014  Student Interface Designer
ừ thế thôi, ko sao đâu
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Jan 6, 2014
Ci render Sc  >3<
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Interface Designer
chết,....ca=ủa cưng êu.....quên ko credit, sr nhá
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Jan 7, 2014
Hông có gì cưng >3<
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Interface Designer
yeheee = )) 
đẹp quá điii :la:
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Interface Designer
gần bằng của m thôi
Hihehee
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
January 6, 2014
Image Size
1.8 MB
Resolution
1590×1218
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,117
Favourites
51 (who?)
Comments
39
Downloads
15
×