Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 24
Image Size
7.7 MB
Resolution
3913×1920
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
962
Favourites
46 (who?)
Comments
98
Downloads
23
×
Happy new year 2014 by SeroDuong Happy new year 2014 by SeroDuong
Dòng giới thiệu đơn giản dễ hiểu, sắp được nghĩ Tết rồi, lòng phởn như bay trên mây
Cầu mong Tết năm nay mọi người có nhiều niềm vui, có gấu 36 độ để ôm, tiền lì xì ngập trong tay, ăn bánh chưng giò lụa không bị lên cân....hớ hớ hớ
(Gấu 37 độ là con gái, xúc phạm cho mấy thánh nữ tạm thời chống ề, để 36 cho nó đúng)
Credit:
@fanydragon
@ jungsubby
and me (lắm thật đấy)
P/s: Ai quen thíc link PSd không, mỗi người 1 cái trừ cái wpp của tiff vs graph của yoona nhá
Nhấn download để xem rõ hơn Big Fool Emoji-03 (Creep Stare) [V2] 
Add a Comment:
 
:iconsweetiesally:
sweetiesally Featured By Owner Jun 9, 2014  Hobbyist Interface Designer
cho ta cái yul điiii :love:
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jun 9, 2014  Student Interface Designer
ây da.....để t tìm lại xem đã, chắc quái gì còn giữ
Reply
:iconsweetiesally:
sweetiesally Featured By Owner Jun 9, 2014  Hobbyist Interface Designer
ok :3 tks m trước :33
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jun 10, 2014  Student Interface Designer
ta còn giữ đó, up lên media nka
Reply
:iconsweetiesally:
sweetiesally Featured By Owner Jun 10, 2014  Hobbyist Interface Designer
okkk
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jun 11, 2014  Student Interface Designer
rồi đó
Reply
:iconsweetiesally:
sweetiesally Featured By Owner Jun 12, 2014  Hobbyist Interface Designer
mơn cưng =))
Reply
:iconnganbadao:
nganbadao Featured By Owner Mar 12, 2014
tớ xin psd tae nhé 
Reply
:iconhwangyuisociu:
HwangYuisociu Featured By Owner Feb 5, 2014
cho tớ PSD đc k ạ,Sero???
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Feb 5, 2014  Student Interface Designer
bạn muốn cái nào
Reply
Add a Comment: